Chief Operations Officer Europe

Панде е ЦОО за Европскот регион и раководи со сите операциски сегменти, продажба и имплементациски иницијативи. Тој е дипломец на факултетот за економија и социјални науки при Универзитетот во Пловдив. Пред да се придружи на Таскфорс, тој работеше на разлини менаџерски позиции во угостителската индустрија во САД преку 13 години.