Сметководство

Тимот за сметководство на Taskforce е во партнерство со мали бизниси и компании со цел да ја зголемат продуктивноста, да ја подобрат ефикасноста и да ги намалат трошоците. Наша цел е да им дадеме на сопствениците на бизниси слобода да растат и да ги менаџираат своите бизниси, додека ние се грижиме за деталите.

Сметководство

Платен список

Сметки Примање / Плаќање

Менаџмент репортинг

Специјализирани услуги

Untitled-1

Expertise. Quality. Value.