Осигурување

Нашиот тим се состои од експерти за осигурување кои целосно го посветуваат своето внимание за подобра оптимизација на административниот обем на работа. Дозволете им на Вашите менаџери и агенти да се фокусираат на услугите додека ние се грижиме за се останато. Сето ова им овозможува на нашите клиенти целосно да се посветат на нивните клиенти.

Скалабилност
Високо образувани професионалци
Директна линија на комуникација
Low turnover
 • Проверка на осигурителни полиси
 • Жиро сметки
 • Пријави
 • Апликации
 • Претставници за услуги на клиенти
 • Прилагодување на побарувања
 • Процена на загуба
 • Генерално внесување во дата база на податоци
 • Проверка на придонеси за осигурување
 • Специјализирани услуги
 • Издавање сертификати
 • Барања за осигурување
 • Процена на покритие
 • Општи сметководствени задачи
Untitled-1

Expertise. Quality. Value.