Осигурување | Taskforce
&#x;&#x;

УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Нашиот тим се состои од експерти за осигурување кои целосно го посветувват своето внимание за подобра оптимизација на административниот обем на работа. Дозволете им на Вашите менаџери и агенти да се фокусираат на услугите додека ние се грижиме за се останато. Сето ова им
овозможува на нашите клиенти целосно да се посветат на нивните клиенти.

Нашите тим лидери се овластени претставници за осигурување од страна на Националната Алијанса за осигурување и истражување

Одржување на отворена и директна комуникација со својот тим

Континуирано образование за култура – Taskforce Academy и Kaplan

Администравини услуги и услуги за грижа на корисници вклучуваат:

 • Проверка на осигурителни полиси
 • Жиро сметки
 • Пријави
 • Апликации
 • Претставници за услуги на клиенти
 • Прилагодување на побарувања
 • Процена на загуба
 • Генерално внесување во дата база на податоци
 • Проверка на придонеси за осигурување
 • Проверка на придонеси за осигурување
 • Специјализирани услуги
 • Издавање сертификати
 • Барања за осигурување
 • Процена на покритие
 • Општи сметководствени задачи

Пишете ни'!

Нашиот тим е тука да ви помогне и одговори на сите Ваши прашања.
Ве очекуваме.