Медицински услуги | Taskforce
&#x;&#x;

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Управување со циклусот на приходи

Taskforce се фокусира за високо квалитетно медицинско кодирање, наплата за медицински услуги и работа усогласена според (HIPAA) стандардите,со тоа што им овозможуваме на нашите клиенти целосно да го посветат вниманието за грижата на пациентите.

Медицинско Кодирање

Медицинско кодирање во реално време: Нашите кодери кодираат тогаш кога што работат и клиниките, и воедно, за помалку од пет минути со докажана 99% точност, ги испраќаат медицинските табели назад. Со ова значително се намалува барањето на сметките, долговите и трошоците за наплата.

Кодерите на годишно ниво спроведуваат континуирани образовни единици во Taskforce Академијата

Кодирањето во серија: опфаќа од 28-48 часа

 

Прегледи на кодирањето: Со цел поголема усогласеност и точност, лиценцирани експерти ги проверуваат кодираните табели.

Флексибилен систем /Агностик систем: Кодерите ќе го научат и совладаат Вашиот софтвер за наплата

Мултиспецијализирани услуги за медицинско кодирање

Кодерите добиваат обука од американски експерти од Америчката академија за професионални кодери

Медицинска наплата

 • Пријавување наплата
 • Наплата
 • Поднесување барања
 • Истечено осигурување
 • Mенаџирање на одбиено осигурување
 • Регистрирање пациенти
 • Закажување на прегледи
 • Верификација на осигурување и сертификат
 • Фармацевтско кодирање за вид и менаџирање на поврат на средства
 • Сметки и проверка
 • Доплата за лекови и управување со ценовна разлика

Специјализирани услуги

Медицински записи во реално и виртуелно време

Акредитација и управување со податоци на лекари

Центар за корисници (повеќејазичен)

Vision Care Services

Подобрете ја усогласеноста на практичната работа со кодирањето и профитабилноста на Taskforce и VRS!

Taskforce е партнер со VRS, компанија за наплата и кодирање на медицински услуги. Целта е обезбедување флексибилна работа на очните ординации. Овластени кодери на VRS можат да работат со софтверот за наплата користејќи ја безбедната врска на VRS која е во согласност со HIPAA стандардите. VRS нуди ‘à la cart’ услуги за циклус на приходи. Главен фокус е да обезбеди високо квалитетно кодирање, наплата и усогласеност, а на клиентите им овозможува целосна посветенот за грижа на пациентите.

Пишете ни'!

Нашиот тим е тука да ви помогне и одговори на сите Ваши прашања.
Ве очекуваме.