Медицински услуги

Taskforce се залага за висококвалитетно медицинско кодирање, наплата на медицински услуги и работа усогласена според (HIPAA) стандардите,со тоа што им овозможуваме на нашите клиенти целосно да го посветат вниманието за грижата на пациентите.

Медицинско Кодирање

Медицинско Кодирање

Медицинско кодирање во реално време: Нашите кодери кодираат тогаш кога работат и клиниките, и воедно, за помалку од пет минути со докажана 99% точност, ги испраќаат медицинските табели назад. Со ова значително се намалува барањето на сметките, долговите и трошоците за наплата.

Кодирањето во серија: опфаќа период од 24-48 часа.

Прегледи на кодирањето: Со цел поголема усогласеност и точност, лиценцирани експерти ги проверуваат кодираните табели.

Флексибилен систем /Агностик систем: Кодерите ќе го научат и совладаат Вашиот софтвер за наплата.

Мултиспецијализирани услуги за медицинско кодирање.

Кодерите добиваат обука од американски експерти од Америчката академија за професионални кодери.

Медицинска наплата

Медицинска наплата

Специјализирани услуги

Специјализирани услуги

Медицински записи во реално и виртуелно време

Медицински записи во реално и виртуелно време

Акредитација и управување со податоци на лекари

Акредитација и управување со податоци на лекари

Customer Care Center (Multi-lingual)

Центар за корисници (повеќејазичен)

Vision Care Services

Vision Care Services

vRS-Logo-resized-for-web
Подобрете ја усогласеноста на практичната работа со кодирањето и профитабилноста на Taskforce и VRS!

Taskforce е партнер со VRS, компанија за наплата и кодирање на медицински услуги. Целта е обезбедување флексибилна работа на очните ординации. Овластени кодери на VRS можат да работат со софтверот за наплата користејќи ја безбедната врска на VRS која е во согласност со HIPAA стандардите. VRS нуди ‘à la cart’ услуги за циклус на приходи. Главен фокус е да обезбеди високо квалитетно кодирање, наплата и усогласеност, а на клиентите им овозможува целосна посветенот за грижа на пациентите.

Taskfroce e член на UCA

Taskfroce e член на UCA

Horiz.-UCA-Logo-color-w-Tag-300x86

Urgent Care Association (UCA) се води како најголема и најзначајна професионална асоцијација на итна помош, со повеќе од 3300 членки кои претставуваат клинички и бизнис професионалци од сферата на итната помош, во Соединетите Американски Држави и во странство.

Untitled-1

Expertise. Quality. Value.