Ацо Додовски

aco-img-1

Chief Executive Officer

За Ацо

Ацо е извршен директор и е одговорен за оперативните задачи во Македонија, како и за следење на работите од правен и финанскиски карактер. Со своите 25 години искуство во претприемништво како и во многу други сектори, донесе голема корист за работата во Taskforce BPO.