Taskforce се залага за висококвалитетно медицинско кодирање, наплата на медицински услуги и работа усогласена според (HIPAA) стандардите,со тоа што им овозможуваме на нашите клиенти целосно да го посветат вниманието за грижата на пациентите.

Медицинско Кодирање

Медицинско кодирање во реално време: Нашите кодери кодираат тогаш кога работат и клиниките, и воедно, за помалку од пет минути со докажана 99% точност, ги испраќаат медицинските табели назад. Со ова значително се намалува барањето на сметките, долговите и трошоците за наплата.

Кодирањето во серија: опфаќа период од 24-48 часа.

Прегледи на кодирањето: Со цел поголема усогласеност и точност, лиценцирани експерти ги проверуваат кодираните табели.

Флексибилен систем /Агностик систем: Кодерите ќе го научат и совладаат Вашиот софтвер за наплата.

Мултиспецијализирани услуги за медицинско кодирање.

Кодерите добиваат обука од американски експерти од Америчката академија за професионални кодери.

Медицинска наплата

Повеќе

 • Пријавување наплата
 • Наплата
 • Поднесување барања
 • Истечено осигурување
 • Mенаџирање на одбиено осигурување
 • Регистрирање пациенти

Повеќе

 • Закажување на прегледи
 • Верификација на осигурување и сертификат
 • Фармацевтско кодирање за вид и менаџирање на поврат на средства
 • Сметки и проверка
 • Доплата за лекови и управување со ценовна разлика

Специјализирани услуги

Медицински записи во реално и виртуелно време

Акредитација и управување со податоци на лекари

Центар за корисници (повеќејазичен)

Подобрете ја усогласеноста на практичната работа со кодирањето и профитабилноста на Taskforce и VRS!

Taskforce е партнер со VRS, компанија за наплата и кодирање на медицински услуги. Целта е обезбедување флексибилна работа на очните ординации. Овластени кодери на VRS можат да работат со софтверот за наплата користејќи ја безбедната врска на VRS која е во согласност со HIPAA стандардите. VRS нуди ‘à la cart’ услуги за циклус на приходи. Главен фокус е да обезбеди високо квалитетно кодирање, наплата и усогласеност, а на клиентите им овозможува целосна посветенот за грижа на пациентите.

Urgent Care Association

Urgent Care Association (UCA) се води како најголема и најзначајна професионална асоцијација на итна помош, со повеќе од 3300 членки кои претставуваат клинички и бизнис професионалци од сферата на итната помош, во Соединетите Американски Држави и во странство.

AAPC

Таskforce е лиценциран AAP испитен центар

If you want to find out more about our Healthcare department, please download the brochure below. You can also contact us directly, we would be happy to schedule a call in your earliest convenience.