Даниел Смит | Taskforce
&#x;&#x;

<h1 style=”text-align: center;”>Daniel Smith</h1>

Chief Legal Officer

Контакт Инфо

За Даниел

<p style=”text-align: left;”>Даниел работи како главен правен извршител и е задолжен за секојдневните правни задачи, придржување до регулативи, преглед на договори, корпоративно работење и тн. Дополнително, Даниел работи во склоп на сите аспекти на бизнис операциите, со цел да помогне во целокупната комуникација, стратегијата и вредностите на компанијата.
Даниел е поранешен пешадиски офицер, Ренџер во Армијата на САД, и воен ветеран во операцијата “Слобода за Ирак”. Тој дипломира на Емори Правниот Универзитет, и е член на Адвокатската комора на Тенеси, каде што ја доби дипломата.</p>